Velkommen til Tangebo!Med denne hjemmeside ønsker vi, at byde nye børn og forældre velkommen til Tangebo.

Derudover vil vi fortælle lidt om Tangebo, vores pædagogiske hverdag, give diverse informationer og praktiske foranstaltninger, som hører med til at have sit barn i institutionen.

Tangebo er en 0 - 6 års aldersintegreret daginstitution, som også modtager børn med særlige behov og handicaps.

På Seminarievej består institutionen af to adskilte bygninger af ældre dato, hvor vuggestuen holder til i den gule bygning og børnehaven i den røde. Vuggestuen blev bygget 1969 og først i 1988 blev børnehaven lagt til og har til huse i resterne af en gammel gård, hvor ladebygningen er det eneste tilbageblevne. Selve huset er forholdsvist nyt og løbende renoveret til det vi kender i dag.

Derudover består Tangebo også af en børnehave, som ligger på Willemoesvej - kun 5 min. gang fra Seminarievej.

Institutionen har plads til i alt 26 vuggestuebørn og 75-90 børnehavebørn.

Vi har valgt, at aldersopdele børnehaverne, således de mindste børn fra 3 - ca. 4,5 år går i Lille børnehave på Seminarievej (tættest på vuggestuen) og de største børn fra ca. 4,5 - 6 år går i Store børnehave på Willemoesvej. Der er store fordele ved at arbejde aldersopdelt med børnene, og vores struktur har vist sig at være til stor gavn for børnene. Der er mange børn på samme alderstrin, hvilket gør det nemmere at finde legekammerater og opbygge gode venskaber. Personalet i de to afdelinger er "specialiseret" til at arbejde med lige netop den aldersgruppe, og tilrettelægge en pædagogisk hverdag, der tilgodeser det enkelte barns udvikling, kompetencer og trivsel samt indgå i et forpligtende fællesskab i børnehaven. Indretningen, pædagogikken og valg af legetøj i de to børnehaver og vuggestuen er ligeledes bestemt med udgangspunkt i børnenes alder og meget inspireret af Pistoia i Norditalien, hvor personalet løbende har været på studieture. Vi arbejder efter de samme normer og værdier i alle afdelinger af Tangebo, og har særlig fokus på overgangen fra den ene afdeling til den anden. Vi oplever, at både børn og forældre er trygge ved at flytte fra vuggestuen til Lille børnehave og fra Lille børnehave til Store børnehave. Store børnehave har meget fokus på skoleparathed og har et godt samarbejde med alle skoler i Ribe inkl. Riberhus Privatskole.

Til institutionen er der et træningsrum, som benyttes til mange ting. Træningsrummet er at finde i vuggestueafdelingen.

  •  motoriske aktiviteter
  •  projekter
  •  ressourcepædagoger
  •  fysioterapeut til børn med behov for træning
  •  de største sovebørn fra vuggestuen tager en middagslur her


Tangebo ligger tæt ved den indre by, i gå afstand til centrum. Der er 20 minutters gang til Ribelunds områder, og i centrum er der kirker, torv og anlæg med ænder som vi benytter meget. Bibliotekket ligger kun 5 minutters gang fra Tangebo.

Vi er omgivet af dejlig naturskønne legepladser med mange udfoldelses muligheder der taler til børns fantasi og kreativitet. I nærmiljøet er der boldbaner, sø og beachwolleybaner som også bliver brugt.