Indhold

Velkommen til Tangebo

Modtagelse af nye børn.

Det er meget vigtigt at indkøringen bliver tryg for barnet og forældrene. Der er mange nye indtryk og personer barnet skal forholde sig til. En af pædagogerne fra den stue barnet skal gå på, vil være primærpædagog og fungere som bindeled mellem hjem og institution.

Inden start vil barnet og dets forældre have været på et lille forbesøg, hvor de har fået en rundvisning og en gennemgang af Tangebos struktur af den pædagogiske leder.

Vi opfordrer forældrene til ikke at overlade vuggestue børn til institutionen allerede den første dag og give barnet korte dage i starten. Dette gælder for alle børn, da det er stort at starte i institution og børnene bliver trætte af alle de nye indtryk. Vi prioriterer et godt forældresamarbejde højt, hvilket fordrer gensidig tillid, så kom endelig til os, hvis der er noget omkring jeres barn I har brug for at snakke med os om. Vi finder altid tid til en ekstra snak.

Børn med særlige behov

Vi modtager også børn med særlig behov, hvor vi kan have et udvidet samarbejde med ergo- og fysioterapeuter, talepædagoger og psykologer. Herudover samarbejder vi med ressourcepædagoger, der støtter børn med særlige behov i hverdagen. Tangebo hat ligeledes ansat en pædagog, som primært arbejder med Tangebos to sproget børn.
Hun hedder Sanne Enevoldsen.

Praktiske informationer i alle afdelinger:

Goddag og farvel: Når I afleverer eller henter jeres barn så giv besked til en voksen. Så kan vi også udveksle små som store oplevelser omkring barnet som kan have betydning både i Tangebo og derhjemme. Giv os besked, hvis der kommer andre end sædvanligt og henter barnet, eller hvis I er syge eller holder fri. Dette kan gøres via Tabulex.

Afhentnings tidspunkter: Vi vil gerne have at særligt vuggestue forældre skriver på tavlen/Tabulex hvornår jeres barn bliver hentet.

Bleer: Forældre skal selv medbringe bleer.

Medicin: Gives kun i forbindelse med kroniske lidelser.

Fødselsdage: Vi fejre gerne barnets fødselsdag. Se afsnittet "Traditioner"

Ferie: Alle børn har som voksne brug for ferie. Lange perioder i institutionen med al dens larm og diverse gøremål kan give træthed, uro og stresse barnet.

Skiftetøj: På grund af vores omfattende ude liv er det vigtigt at børnene har tøj med til al slags vejr. Regntøj, gummistøvler, varmt tøj og rigelig med skiftetøj og strømper til at have liggende herhenne. Husk navn i ALT og ingen farlige snore i hætter eller lign. I vuggestuen skal børnene have fornuftigt tøj med til at sove i.
 

Nedenfor er vedhæftet velkomst breve til vuggestuen og Lille børnehave, da det primært er i disse afdelinger vi modtager nye børn.

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til Lille børnehave