Værdigrundlag

Forældresamarbejde i Tangebo

Vi ønsker en god forældrekontakt som skabes gennem en gensidig forventning om åbenhed og dialog forældre og personale imellem.

I hverdagen gør vi det ved at:

 • Tage godt i mod børn og forældre
 • Der hilses godmorgen/goddag og farvel
 • Hjælpe barnet med at vinke
 • Personalet udveksler informationer, som skal gives til forældrene. For eksempel hvordan dagen er gået og lignende
 • Sende nyhedsbreve via Tabulex
 • Udarbejde og vedligeholde en hjemmeside der følger med tiden
 • holde forældremøder med oplæg samt valg til forældreråd og forældrebestyrelse
 • Tilbyde forældresamtaler
 • Have arrangementer som sommerfest og julefest

 

Vi forventer at:

 • Vi får de nødvendige informationer omkring barnet, familien m.m.
 • Forældrene henvender sig til personalet eller ledelsen, hvis der er behov for en snak om institutionens praksis, barnets trivsel eller lignende
 • Forældrene har interesse i at læse informationer, som nyhedsbreve, tilmeldinger og lign. Der kan være mange vigtige informationer, som institutionen skal have retursvar på. 

Esbjerg Kommune har stor fokus på tidlig indsats omkring børn og familier med særlige behov. Alle daginstitutioner har fået et nyt redskab til at vurdere alle børns trivsel to gange om året, som hedder Hjernen og hjertet. Skulle vi være bekymrede for et barns trivsel, vil forældrene altid blive inddraget i forløbet.